Khác biệt giữa các bản “Hómēros”

n
n
 
==Giai đoạn lịch sử==
Đối với các học giả hiện nay, "''thời đại Homer''" không nói đến bản thân ông, mà nhắc đến một giai đoạn khi các sử thi như [[Illiad]] hay [[Odyssey]] được sáng tác. Mọi người đều đồng thuận rằng "''[[Iliad]]'''' '''và [[Odyssey]] được sáng tác từ khoảng thế kỷ thứ 8 trước Công nguyên. Iliad được sáng tác trước Odyssey, có thể chênh vài chục năm''"<ref>{{chú thích sách|author=Vidal-Naquet, Pierre|authorlink=Pierre Vidal-Naquet|title=Le monde d'Homère|publisher=Perrin|year= 2000|page=19}}</ref>. Điều này cho thấy với việc ra đời sớm hơn [[Hesiod]], [[Iliad]] đã trở thành tác phẩm lâu đời nhất của [[văn học phương Tây]].<ref>{{chú thích sách|author= M. L. West|title=Hesiod's Theogony|publisher=[[Oxford University Press]]|location=[[Oxford]]|year= 1966|pages=40, 46|isbn= 0-585-34339-X}}</ref>
 
Trong vài thập kỷ qua, một số học giả đã đặt thời điểm này vào thế kỷ thứ 7 trước Công nguyên. [[Oliver Taplin]] tin rằng kết luận của các nhà nghiên cứu hiện đại là Homer sống trong khoảng thời gian 750-650 trước Công nguyên.<ref>Oliver Taplin's chapter on Homer, ''The Oxford History of the Classical World'', Oxford University Press, 1993, p 50</ref> Một số người lập luận rằng những bài thơ được Homer viết dần dần trong một thời gian dài đến ngày bài thơ được công bố, thậm chí sau khi công bố một phần, bài thơ của ông mới được bổ sung các thành phần còn lại. Theo [[Gregory Nagy]], các bài thơ chỉ trở thành các tác phẩm cố định trong thế kỷ thứ 6 trước Công nguyên.<ref>{{cite journal|author= [[Gregory Nagy|Nagy, Gregory]]|title=Homeric Poetry and Problems of Multiformity: The "Panathenaic Bottleneck|journal=[[Classical Philology (journal)|Classical Philology]]|volume=96|year=2001|pages=109–119|doi=10.1086/449533}}</ref> Các câu hỏi về tính lịch sử của cá nhân Homer được biết đến như là "''vấn đề Homer''". Vấn đề này không được giải quyết do không có thông tin tiểu sử đáng tin cậy lưu truyền từ thời cổ đại.<ref>G. S. Kirk's comment that "Antiquity knew nothing definite about the life and personality of Homer" represents the consensus (Kirk, ''The Iliad: a Commentary'' (Cambridge 1985), v. 1).</ref> Những bài thơ của Homer thường được xem là đỉnh cao của nhiều thế hệ thông qua kể chuyện truyền khẩu, theo văn hóa thơ dân gian với niêm luật quy định chặt chẽ. Một số học giả, chẳng hạn như [[Martin West]], cho rằng "''Homer không phải là tên của một nhà thơ lịch sử cụ thể, mà là một cái tên hư cấu hoặc xây dựng nên''."<ref>{{cite journal|author= West, Martin|title=The Invention of Homer|journal=Classical Quarterly|volume=49|year=1999|issue=364}}</ref>