Khác biệt giữa các bản “Ngôn ngữ học ứng dụng”

không có tóm lược sửa đổi
'''Ngôn ngữ học ứng dụng''' là một nhánh của ngành [[ngôn ngữ học]], tập trung vào việc xác định, điều tra và cung cấp các giải pháp cho các vấn đề có liên quan đến ngôn ngữ trong thực tiễn cuộc sống. Ngôn ngữ học ứng dụng bao gồm tất cả các ứng dụng của lý thuyết ngôn ngữ học và là sự tích hợp chuyên môn liên quan đến nhiều ngành học, như ngôn ngữ học, [[nhân học]], [[tâm lý học]] và [[giáo dục học]], [[ngôn ngữ học xã hội]] và mới đây nhất là ngành công nghệ thông tin.
 
 
== Lĩnh vực quan tâm ==
Các phân ngành của ngôn ngữ học ứng dụng gồm có ngôn ngữ học tâm lý, ngôn ngữ học xã hội, phân tích ngôn từ, ngôn ngữ học ứng dụng
phê bình, quá trình lĩnh hội ngôn ngữ thứ hai, đa văn hoá học, cũng như những lĩnh vực phát triển tài liệu ngôn ngữ và đào tạo giáo viên. Một số phân ngành của ngôn ngữ học ứng dụng bị những học giả truyền thống chỉ trích là mang tính chất chính trị lộ liễu trong việc nghiên cứu sự liên quan giữa [[xã hội]], [[ngôn ngữ]] và ảnh hưởng [[chính trị]]. Ngược lại, các nhà nghiên cứu trong những lĩnh vực này lập luận rằng chỉ có thông qua việc phân tích như thế mới có thể thấu hiểu được bản chất tương tác giữa ngôn từ và những ảnh hưởng của nó đối với các xã hội và các nền văn hoá khác nhau.
 
 
== Lịch sử ==