Khác biệt giữa các bản “Thành phố (Việt Nam)”

n (chưa thấy Chính phủ ra nghị định về Bảo Lộc thành thành phố)
| [[Cao Lãnh]] || [[Đồng Tháp]] || 2007 || 3
|- align=center
| [[Đà Lạt]] || [[Lâm Đồng]] || 1920 ||'''1'''
|- align=center
| [[Điện Biên Phủ]] || [[Điện Biên]] || 2003 || 3
Người dùng vô danh