Khác biệt giữa các bản “Dạng tập hợp khoáng vật”

không có tóm lược sửa đổi
Một số thuật ngữ được các nhà khoáng vật học sử dụng dùng để mô tả các dạng thường tinh thể để rất hữu dụng để phân biệt các khoáng vật giống nhau. Việc phân biệt một số dạng thông thường giúp các nhà khoáng vật học xác định một lượng lớn các khoáng vật. Một số dạng thường chỉ đặc trưng cho một số loại khoáng vật, mặc dù hầu hết các khoáng vật tồn tại ở một số dạng thường khác nhau (sự hình thành các dạng thường đặc biệt được xác định bởi các điều kiện chi tiết trong quá trình khoáng vật đó kết tinh). Dạng thường tinh thể thường bị nhầm lẫn khi [[cấu trúc tinh thể|cấu trúc]] bên trong tinh thể không thề hiện rõ.
 
Các yếu tố ảnh hưởng đến dạng thường tinh thể gồm: sự kết hợp của hai hay nhiều dạng tinh thể; các tạp chất trong khi tinh thể phát triển; [[song tinh]] và điều kiện phát triển tinh thể (như nhiệt độ, áp suất, không gian). Các khoáng vật thuộc cùng một hệ tinh thể không nhất thiết phải có cùng dạng thường. Một số dạng thường của khoáng vật là duy nhất đối với các biến thể của nó trong cùng một vị trí: ví dụ như hầu hết [[sa-phia|sa phia]] kết tinh ở dạng hình trống dài, và chúng được tìm thấy ở [[Montana]] có dạng trụ mập. Dạng trụ mập chỉ có thể thấy ở [[ruby]]. Cả ruby và saphia đều là các biến thể của [[corundum]].
 
Một số khoáng vật có thể thay thế các khoáng vật có trước nhưng vẫn giữ được dạng nguyên thủy của chúng: quá trình này gọi là sự [[thay thế đồng hình]]. Ví dụ phổ biến nhất là trong [[thạch anh]] [[tiger's eye]] được thay thế bởi [[silica]]của [[crocidolit]] [[asbest]]. Trong khi thạch anh ở dạng tinh thể ''euhedral'' (well-formed), dài giống lăng trụ, dạng sợi nguyên thủy crocidolit trong tiger's eye được bảo tồn.
18.958

lần sửa đổi