Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Bàn tham khảo”

không có tóm lược sửa đổi
== disconnect database from WinXp to server Linux ==
i installed SQLyog in WinXP and connect to batabase of Linux server (192.168.0.230), i typed MySQL host address,user,pass,port: 3306 and name of database but disconnect. i think i remembered incorrect but i typed https://192.168.0.230/phpmyadmin and typed user and pass,database of server was seen, this is user and pass of server MySQL. Problem, why i can't login on database of server by SQLyog program? who can help me? thanks !!! <small>—''thảo luận chưa [[Wikipedia:Trang thảo luận#Cách dùng|ký tên]] này là của'' [[Thành viên:Thanh hien73|Thanh hien73]] ([[Thảo luận thành viên:Thanh hien73|thảo luận]]&nbsp;&bull;&nbsp;[[Đặc biệt:Contributions/Thanh hien73|đóng góp]]) </small>
 
Xin cho tôi hỏi thế nào là Cty TNHH một thành viên ?
Người dùng vô danh