Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Vương Thông (tướng nhà Minh)”

Không có tóm lược sửa đổi
 
===Cuối đời===
Tháng 12 năm 1427, Vương Thông rút quân về nước. Về đến kinh đô nhà Minh, Vương Thông bị triều thần luận vào tội chết, bị tống vào ngục và bị tịch thu hết gia sản. Năm Chính Thống thứ 4 (1439) được phóng thích làm dân thường. Đến khi [[Minh Đại Tông]] lên ngôi (1449) lại giao cho ông làm đô đốc thiêm sự, trấn giữ kinh thành. Năm Cảnh Thái thứ 3 (1452), Vương Thông qua đời<ref name=MS154 />.
 
Năm Chính Thống thứ 4 (1439), ông được phóng thích làm dân thường.
 
Đến khi [[Minh Đại Tông]] lên ngôi (1449) lại giao cho ông làm đô đốc thiêm sự, trấn giữ kinh thành.
 
Năm Cảnh Thái thứ 3 (1452), Vương Thông qua đời<ref name=MS154 />.
 
==Ghi chú==
62.022

lần sửa đổi