Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Thảo luận:Arakawa Hiromu”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
{{Talk header}}
{{Thảo luận Bạn có biết|2014-08-01|time2=2014-08-04|...nội dung tác phẩm ''[[Fullmetal Alchemist]]'' của nữ tác giả '''[[Arakawa Hiromu]]''' đã được đăng tuần tự trên tạp chí ''Monthly Shōnen Gangan'' suốt 9 năm?|views=80}}
{{Thảo luận Bạn có biết|2014-08-04|...nội dung tác phẩm ''[[Fullmetal Alchemist]]'' của nữ tác giả '''[[Arakawa Hiromu]]''' được đăng tuần tự trên tạp chí ''Monthly Shōnen Gangan'' suốt 9 năm?}}
{{Dự án Anime và Manga| class=Sơ khởi
|importance=Thấp