Khác biệt giữa các bản “Ứng suất”

không có tóm lược sửa đổi
 
:<math>{\sigma}=\frac{F}{A}</math>
 
trong đó: σ là ứng suất, F là lực và A diện tích bề mặt.
 
có quan hệ với:
528

lần sửa đổi