Khác biệt giữa các bản “Ứng suất”

không có tóm lược sửa đổi
| url= http://books.google.ca/books?id=Gl9cFyLrdrcC&lpg=PP1&pg=PA33#v=onepage&q=&f=false
| isbn = 184265201X |ref=harv}}
*{{Cite book
| last = Atanackovic
| first = Teodor M.
| coauthors = Guran, Ardéshir
| title = Theory of elasticity for scientists and engineers
| publisher = Springer
| year = 2000
| pages = 1–46
| url= http://books.google.ca/books?id=uQrBWdcGmjUC&lpg=PP1&pg=PA1#v=onepage&q=&f=false
| isbn =081764072X |ref=harv}}
 
 
{{sơ khai}}
528

lần sửa đổi