Khác biệt giữa các bản “Ứng suất”

không có tóm lược sửa đổi
| isbn =081764072X |ref=harv}}
 
*{{Cite book
| last = Chadwick
| first = Peter
| title = Continuum mechanics: concise theory and problems
| series = Dover books on physics
| edition = 2
| publisher = Dover Publications
| year = 1999
| pages = 90–106
| url= http://books.google.ca/books?id=QSXIHQsus6UC&lpg=PA1&pg=PA95#v=onepage&q=&f=false
| isbn = 0486401804 |ref=harv}}
 
{{sơ khai}}
 
[[Thể loại:Khoa học vật liệu]]
528

lần sửa đổi