Khác biệt giữa các bản “Ứng suất”

không có tóm lược sửa đổi
| url = http://books.google.ca/books?id=bAdg6yxC0xUC&rview=1
| isbn = 0070406634 |ref=harv}}
*{{Cite book
| last = Mase
| first = G. Thomas
| coauthors = George E. Mase
| title = Continuum Mechanics for Engineers
| publisher = CRC Press
| year = 1999
| edition= Second
| pages = 47–102
| url = http://books.google.ca/books?id=uI1ll0A8B_UC&lpg=PP1&rview=1&pg=PA47#v=onepage&q=&f=false
| isbn = 0-8493-1855-6 |ref=harv}}
 
 
[[Thể loại:Khoa học vật liệu]]
528

lần sửa đổi