Khác biệt giữa các bản “Vân Phong”

không có tóm lược sửa đổi
{{Thiền sư Việt Nam}}
'''Vân Phong''' (?-[[956]]), có tên gọi khác là '''Chủ Phong''', tu tại chùa Khai Quốc [[#Chú thích|<supref>Theo Tây Hồ chí, phần về Cổ tích, ghi: '''1'Chùa Khai Quốc ở tại bờ sông Nhị hà, phía bắc của hồ Tây, nay là bến Yên Phụ.''</supref>]], tại kinh đô [[Thăng Long]], người Từ Liêm [[#Chú thích|<supref>Theo Kiến văn tiểu lục có ghi: '''2'Vào thời Lý, Trần, đặt trấn Vĩnh Khương, ở Từ Liêm''.</supref>]], quận Vĩnh Khương. Sư họ Nguyễn và là đời (hay thế hệ) thứ 3, dòng [[Vô Ngôn Thông]].
 
==Cơ duyên và hành trạng==
Hội hỏi: ''Ngươi hiểu như thế nào?.''
 
Sư đưa nắm tay lên, thưa: ''Bất tiếu [[#Chú thích|<supref>'''3'''Bất tiếu (不肖): Con không được như cha gọi là bất tiếu. Con hư cũng gọi là bất tiếu. Tiếu nghĩa là suy vi, hư hỏng, mất mát.</supref>]] là cái này đây.''
 
Hội liền bảo thôi.
 
Thiền Sư Vân Phong mất vào năm Bính thìn là năm thứ ba niên hiệu Hiển Đức đời Châu ([[956]]).
 
== Chú thích ==
<references />
 
==Nguyên bản Hán văn==
</div>
 
==Chú thích==
#Theo Tây Hồ chí, phần về Cổ tích, ghi: ''Chùa Khai Quốc ở tại bờ sông Nhị hà, phía bắc của hồ Tây, nay là bến Yên Phụ.''
#Theo Kiến văn tiểu lục có ghi: ''Vào thời Lý, Trần, đặt trấn Vĩnh Khương, ở Từ Liêm''.
#Bất tiếu (不肖): Con không được như cha gọi là bất tiếu. Con hư cũng gọi là bất tiếu. Tiếu nghĩa là suy vi, hư hỏng, mất mát.
==Tham khảo==
*Lê Mạnh Thát: ''Nghiên cứu về Thiền Uyển Tập Anh'', NXB TP HCM 1999.