Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Nhan Chân Khanh”

n
 
==Chống An Lộc Sơn==
Quận Bình Nguyên mà Nhan Chân Khanh đến trấn nhậm thuộc Hà Bắc do [[An Lộc Sơn]] quản lý. Lộc Sơn vốn có bụng phản [[nhà Đường]], nhưng tìm cách che mắt [[Đường Huyền Tông]] nên chưa bị lộ mưu đồ.
 
Riêng Nhan Chân Khanh biết trước sau Lộc Sơn cũng làm phản, nên lấy cớ đề phòng lũ lụt mà sửa sang thành quách ở Bình Nguyên. Đồng thời, ông ngầm mộ thêm binh sĩ, chứa thêm chiến cụ và lương thực. Bề ngoài, ông vẫn không tỏ rõ ý định, chỉ hội họp văn sĩ uống [[rượu]] làm [[thơ]], bơi thuyền trên sông. Có người mật báo cho An Lộc Sơn, Lộc Sơn sai thủ hạ đi dò xét nhưng cuối cùng vẫn không nghi ngờ gì ông, chỉ cho rằng ông là anh học trò tầm thường<ref>Triệu Kiếm Mẫn, sách đã dẫn, tr 313</ref>.
62.025

lần sửa đổi