Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Dự án Anime và manga”

không có tóm lược sửa đổi
<tr class="wpb-header"><td style="text-align: right; padding: 0.3em 1em 0.3em 0.3em; width: 50%; font-weight: bold;">[[Wikipedia:Dự án Anime và Manga|Dự án Anime và Manga]]</td><th style="text-align: left; width: 50%; padding: 0.3em 0.3em 0.3em 0;">({{
#switch: {{{class}}}
| CL = Đạt chất lượng Chọn lọc
| DSCL = Đạt chất lượng Danh sách chọn lọc
| CLC = Đạt chấtChất lượng Cao
| A = Đạt chất lượngloại A
| B | C | Sơ khởi = ĐạtBài chất lượngloại {{WikiProject Anime and manga/B check | class={{{class}}} | B1={{{B1|{{{b1}}}}}} | B2={{{B2|{{{b2}}}}}} | B3={{{B3|{{{b3}}}}}} | B4={{{B4|{{{b4}}}}}} | B5={{{B5|{{{b5}}}}}} | B6={{{B6|{{{b6}}}}}} }}
| Sơ khai | Danh sách | Đổi hướng | Sách = Thuộc loại trang {{{class}}}
| NA = NA
| Thảo luận Bản mẫu = Thuộc loại trang {{ #ifeq: {{{class}}} | đổi hướng | Đổi hướng | Bản mẫu }}
| Thảo luận Thành viên = Thuộc loại trang {{ #ifeq: {{{class}}} | bản mẫu | Bản mẫu | NA }}
| #default = Chưa đánh giá chất lượng
}}
}}{{
| Thấp = Ít quan trọng
| na = NA
| #default = Không rõ độ quan trọng
}}
}}
}}.png|{{ #if: {{{small|}}} | 30px | 50px }}]]</td> <td class="mbox-text">{{
#if: {{{small|}}} ||
<div class="tright portal" style="text-align: center; float: right; font-size: 90%;padding: 0.4em5em 0.7em1em 0;">{{Portal|Anime và Manga|image=Wikipe-tan face.svg}}</div>
}}{{navbar|WikiProject Anime and manga|mini=1|style=float: right; clear: right; margin: -1em 0.1em; display: none;}} {{Dự án Anime và Manga/type check|class={{{class}}}}} này nằm trong phạm vi quản lý của '''[[Wikipedia:Dự án Anime và Manga|Dự án Anime và Manga]]''', một hợp tác giữa nhiều thành viên để nâng cao chất lượng và mở rộng các bài viết về [[anime]] và [[manga]] trên Wikipedia tiếng Việt. {{ #if: {{{small|}}} || Nếu muốn tham gia, bạn có thể chỉnh sửa trang này hay truy cập vào [[Wikipedia:Dự án Anime và Manga|trang nhà của dự án]].}}</td></tr>
{{