Khác biệt giữa các bản “Gia tốc”

n (clean up, General fixes using AWB)
== Gia tốc tức thời ==
Gia tốc tức thời của một vật tại một thời điểm là sự thay đổi về vận tốc trong một khoảng thời gian vô cùng nhỏ quanh thời điểm đó chia cho khoảng thời gian vô cùng nhỏ này. Nó có thể được tính theo công thức:
:<math>\mathbfvec{a} = {d\mathbfvec{v}\over dt}
:<math>
\mathbf{a} = {d\mathbf{v}\over dt}
</math>
 
158

lần sửa đổi