Khác biệt giữa các bản “Nguyên vật liệu”

không có tóm lược sửa đổi
{{thiếu nguồn gốc}}
==[[Nguyên vật liệu :]]==
[[Thể loại:Hoàn toàn không có nguồn tham khảo từ 2009-04-16]]
*Khái niệm : nguyên'''Nguyên vật liệu''' là đối tượng [[lao động]] do [[doanh nghiệp]] mua, dự trữ để phục vụ quá trình [[sản xuất]], [[kinh doanh]] tạo ra [[sản phẩm]].
 
*Đặc điểm :
+ **Các nguyên vật liệu sẽ thay đổi về hình thái , không giữ nguyên được trạng thái ban đầu khi đư vào sản xuất.
+ **Các nguyên vật liệu tham gia trực tiếp vào quá trình sản xuất kinh doanh (một chu kỳ sản xuất kinh doanh ).
+ **Toàn bộ giá trị của nguyên vật liệu được chuyển trực tiếp vào sản phẩm, là căn cứ cơ sở để tính giá thành.
 
+ Các nguyên vật liệu sẽ thay đổi về hình thái ,không giữ nguyên được trạng thái ban đầu khi đư vào sản xuất.
 
+ Các nguyên vật liệu tham gia trực tiếp vào quá trình sản xuất kinh doanh (một chu kỳ sản xuất kinh doanh ).
 
+ Toàn bộ giá trị của nguyên vật liệu được chuyển trực tiếp vào sản phẩm,là căn cứ cơ sở để tính giá thành.
*Phân loại nguyên vật liệu :
** Theo nguồn gốc hình thành :
+ ***Nguyên vật liệu tự nhiên.
+ ***Nguyên vật liệu nhân tạo.
 
+ Nguyên vật liệu nhân tạo.
** Theo công dụng kinh tế :
+ ***Nguyên vật liệu chính.
==[[***Nguyên vật liệu :]]==phụ.
 
+ Nguyên vật liệu phụ.
{{sơ khai}}
(Xin các bạn góp ý bổ xung để bài viết được chính xác,đầy đủ.)
5.582

lần sửa đổi