Khác biệt giữa các bản “Danh sách đơn vị hành chính Chiết Giang”

không có tóm lược sửa đổi
n (phiên âm)
|-
|• [[Ôn Châu]] (溫州市)|| [[Lộc Thành]] (鹿城區) <br> [[Long Loan]] (龍灣區) <br> [[Âu Hải]] 甌海區 ||
thị xã [[Thụy An (huyện cấp thị)|Thụy An]] (瑞安市) <br> [[LạcNhạc Thanh]] (樂清市) <br> [[Vĩnh Gia, Ôn Châu|Vĩnh Gia]] (永嘉縣) <br> [[Động Đầu]] (洞頭縣) <br> [[Bình Dương, Ôn Châu|Bình Dương]] (平陽縣) <br> [[Thương Nam, Ôn Châu|Thương Nam]] (蒼南縣) <br> [[Văn Thành]] (文成縣) <br> [[Thái Thuận]] (泰順縣)
|-
|• [[Gia Hưng]] (嘉興市)|| [[Nam Hồ]] (南湖區) <br> [[Tú Châu]] (秀洲區) ||
|-
|• [[Hồ Châu]] (湖州市)|| [[Ngô Hưng]] (吳興區) <br> [[Nam Tầm]] (南潯區) ||
[[Trường Hưng (huyện)|Trường Hưng]] (長興縣) <br> [[Đức Thanh]] (德清縣) <br> [[An Cát]] (安吉縣)
|-
|• [[Thiệu Hưng]] (紹興市)|| [[Việt Thành]] (越城區) ||
thị xã [[Lâm Hải]] (臨海市) <br> thị xã [[Ôn Lĩnh]] (溫嶺市) <br> [[Ngọc Hoàn]] (玉環縣) <br> [[Thiên Đài]] (天台縣) <br> [[Tiên Cư]] (仙居縣) <br> [[Tam Môn]] (三門縣)
|-
|• [[Lệ Thủy, ChiếtLệ GiangThủy|Lệ Thủy]] (麗水市)|| [[Liên Đô]] (蓮都區) ||
[[Long Toàn]] (龍泉市) <br> [[Tấn Vân]] (縉雲縣) <br> [[Thanh Điền]] (青田縣) <br> [[Vân Hòa]] (雲和縣) <br> [[Toại Xương]] (遂昌縣) <br> [[Tùng Dương (huyện)|Tùng Dương]] (松陽縣) <br> [[Khánh Nguyên]] (慶元縣) <br> huyện tự trị dân tộc [[Cảnh Ninh]] (景寧畲族自治縣)
|-
Người dùng vô danh