Khác biệt giữa các bản “Danh sách đơn vị hành chính Chiết Giang”

không có tóm lược sửa đổi
thị xã [[Lâm Hải]] (臨海市) <br> thị xã [[Ôn Lĩnh]] (溫嶺市) <br> [[Ngọc Hoàn]] (玉環縣) <br> [[Thiên Đài]] (天台縣) <br> [[Tiên Cư]] (仙居縣) <br> [[Tam Môn]] (三門縣)
|-
|• [[Lệ Thủy, LệChiết ThủyGiang|Lệ Thủy]] (麗水市)|| [[Liên Đô]] (蓮都區) ||
[[Long ToànTuyền, Lệ Thủy|Long Tuyền]] (龍泉市) <br> [[Tấn Vân]] (縉雲縣) <br> [[Thanh Điền]] (青田縣) <br> [[Vân Hòa]] (雲和縣) <br> [[Toại Xương]] (遂昌縣) <br> [[Tùng Dương (huyện)|Tùng Dương]] (松陽縣) <br> [[Khánh Nguyên]] (慶元縣) <br> huyện tự trị dân tộc [[Cảnh Ninh]] (景寧畲族自治縣)
|-
|}
Người dùng vô danh