Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Đơn vị hành chính của Sachsen”

Trang mới: “{{Navbox | name = Huyện ở Saxony | title = 29px|Flag of Saxony    Huyện thị ở bang tự do Saxony của Đức &n…”
(Trang mới: “{{Navbox | name = Huyện ở Saxony | title = 29px|Flag of Saxony    Huyện thị ở bang tự do Saxony của Đức &n…”)
(Không có sự khác biệt)
Người dùng vô danh