Khác biệt giữa các bản “Rendsburg-Eckernförde”

Trang mới: “{{Infobox German district| name=Rendsburg-Eckernförde| state=Schleswig-Holstein| capital=Rendsburg| area=2185| population=273.130| population_as_of=2004| density=125| carsign…”
(Trang mới: “{{Infobox German district| name=Rendsburg-Eckernförde| state=Schleswig-Holstein| capital=Rendsburg| area=2185| population=273.130| population_as_of=2004| density=125| carsign…”)
(Không có sự khác biệt)
Người dùng vô danh