Khác biệt giữa các bản “Schmalkalden-Meiningen”

Trang mới: “{{Infobox German district| name=Schmalkalden-Meiningen| state=Thuringia| capital=Meiningen| area=1.210| population=141.055| population_as_of=2002| density=117| carsign=SM| url…”
(Trang mới: “{{Infobox German district| name=Schmalkalden-Meiningen| state=Thuringia| capital=Meiningen| area=1.210| population=141.055| population_as_of=2002| density=117| carsign=SM| url…”)
(Không có sự khác biệt)
Người dùng vô danh