Khác biệt giữa các bản “Anhalt-Bitterfeld”

Trang mới: “{{Infobox German district| name= Anhalt-Bitterfeld| state=Saxony-Anhalt| capital=Köthen (Anhalt)| area=1.452,7| population=184.877| population_as_of=2007-12-31| density=127| cars…”
(Trang mới: “{{Infobox German district| name= Anhalt-Bitterfeld| state=Saxony-Anhalt| capital=Köthen (Anhalt)| area=1.452,7| population=184.877| population_as_of=2007-12-31| density=127| cars…”)
(Không có sự khác biệt)
Người dùng vô danh