Khác biệt giữa các bản “Harz (huyện)”

Trang mới: “{{Infobox German district| name=Harz| state=Saxony-Anhalt| capital=Halberstadt| area=2.104| population=241.017| population_as_of=2007-12-31| density=115| carsign=HZ| url=[http…”
(Trang mới: “{{Infobox German district| name=Harz| state=Saxony-Anhalt| capital=Halberstadt| area=2.104| population=241.017| population_as_of=2007-12-31| density=115| carsign=HZ| url=[http…”)
(Không có sự khác biệt)
Người dùng vô danh