Khác biệt giữa các bản “Mansfeld-Südharz”

Trang mới: “{{Infobox German district| name=Mansfeld-Südharz| state=Saxony-Anhalt| capital=Sangerhausen| area=1.448,6| population=158.223| population_as_of=2007-12-31| density=109| carsi…”
(Trang mới: “{{Infobox German district| name=Mansfeld-Südharz| state=Saxony-Anhalt| capital=Sangerhausen| area=1.448,6| population=158.223| population_as_of=2007-12-31| density=109| carsi…”)
(Không có sự khác biệt)
Người dùng vô danh