Khác biệt giữa các bản “Bernburg (huyện)”

Trang mới: “{{Infobox German district| name=Bernburg| state=Saxony-Anhalt| former regierungsbezirk=Dessau| dissolved = 2007-07-01| capital=Bernburg| area=414| popul…”
(Trang mới: “{{Infobox German district| name=Bernburg| state=Saxony-Anhalt| former regierungsbezirk=Dessau| dissolved = 2007-07-01| capital=Bernburg| area=414| popul…”)
(Không có sự khác biệt)
Người dùng vô danh