Khác biệt giữa các bản “Salzlandkreis”

Trang mới: “{{Infobox German district| name=Salzland| state=Saxony-Anhalt| capital=Bernburg| area=1.425,9| population=219.222| population_as_of=2007-12-31| density=154| carsign=SLK| url=[…”
(Trang mới: “{{Infobox German district| name=Salzland| state=Saxony-Anhalt| capital=Bernburg| area=1.425,9| population=219.222| population_as_of=2007-12-31| density=154| carsign=SLK| url=[…”)
(Không có sự khác biệt)
Người dùng vô danh