Khác biệt giữa các bản “Bördekreis”

Trang mới: “{{Infobox German district| name=Bördekreis| state=Saxony-Anhalt| former regierungsbezirk=Magdeburg| dissolved = 2007-07-01| capital=Oschersleben| ar…”
(Trang mới: “{{Infobox German district| name=Bördekreis| state=Saxony-Anhalt| former regierungsbezirk=Magdeburg| dissolved = 2007-07-01| capital=Oschersleben| ar…”)
(Không có sự khác biệt)
Người dùng vô danh