Khác biệt giữa các bản “Stendal (huyện)”

Trang mới: “{{Infobox German district| name=Stendal| state=Saxony-Anhalt| former regierungsbezirk=Magdeburg| capital=Stendal| area=2,423.04| population=127.464| popu…”
(Trang mới: “{{Infobox German district| name=Stendal| state=Saxony-Anhalt| former regierungsbezirk=Magdeburg| capital=Stendal| area=2,423.04| population=127.464| popu…”)
(Không có sự khác biệt)
Người dùng vô danh