Khác biệt giữa các bản “Wittenberg (huyện)”

Trang mới: “{{Infobox German district| name=Wittenberg| state=Saxony-Anhalt| former regierungsbezirk=Dessau| capital=Wittenberg| area=1.929,89| population=144.972| popu…”
(Trang mới: “{{Infobox German district| name=Wittenberg| state=Saxony-Anhalt| former regierungsbezirk=Dessau| capital=Wittenberg| area=1.929,89| population=144.972| popu…”)
(Không có sự khác biệt)
Người dùng vô danh