Khác biệt giữa các bản “Merseburg-Querfurt”

Trang mới: “{{Infobox German district| name=Merseburg-Querfurt| state=Saxony-Anhalt| former regierungsbezirk=Halle| dissolved = 2007-07-01| capital=Merseburg| area=8…”
(Trang mới: “{{Infobox German district| name=Merseburg-Querfurt| state=Saxony-Anhalt| former regierungsbezirk=Halle| dissolved = 2007-07-01| capital=Merseburg| area=8…”)
(Không có sự khác biệt)
Người dùng vô danh