Khác biệt giữa các bản “Quedlinburg (huyện)”

Trang mới: “{{Infobox German district| name=Quedlinburg| state=Saxony-Anhalt| former regierungsbezirk=Magdeburg| dissolved = 2007-07-01| capital=Quedlinburg| are…”
(Trang mới: “{{Infobox German district| name=Quedlinburg| state=Saxony-Anhalt| former regierungsbezirk=Magdeburg| dissolved = 2007-07-01| capital=Quedlinburg| are…”)
(Không có sự khác biệt)
Người dùng vô danh