Khác biệt giữa các bản “Vấn đề ông chủ và người đại diện”

 
[[Thể loại:Thuật ngữ kinh tế học]]
[[en:Principal -agent Agent Problemproblem]]
[[es:Problema del agente-principal]]
[[fr:Problème principal-agent]]
[[it:Modello principale-agente]]
[[he:בעיית המנהל-סוכן]]
[[nl:Principaal-agentproblematiek]]
[[ja:プリンシパル=エージェント理論]]
[[pl:Teoria agencji]]
[[fi:Päämies–agentti-ongelma]]
[[zh:代理問題]]
Người dùng vô danh