Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Dự án Anime và manga”

không có tóm lược sửa đổi
}}
| Thảo luận Thể loại = <tr>{{Class|Thể loại|fullcategory=Trang thể loại về Anime và Manga}}</td> <td>Đây là một [[Wikipedia:Thể loại|thể loại]]{{ #if: {{{small|}}} || &#32;và '''không thể đánh giá''' theo [[Wikipedia:Dự án/Anime và Manga/Giám định|tiêu chuẩn giám định]]}}.</td></tr>
| Tập tin = <tr>{{Class|Tập tin|fullcategory=Tập tin về Anime và Manga}}</td> <td>Đây là một [[Wikipedia:Hình ảnh|hình ảnh]], [[Trợ giúp:Âm thanh|âm thanh]]{{ #if: {{{small|}}} || &#32;và '''không thể đánh giá''' theo [[Wikipedia:Dự án/Anime và Manga/Giám định|tiêu chuẩn giám định]]}}.</td></tr>
| Thảo luận Chủ đề = <tr>{{Class|Chủ đề|fullcategory=Trang chủ đề về Anime và Manga}}</td> <td>Đây là một trang [[Wikipedia:Chủ đề|chủ đề]] {{ #if: {{{small|}}} || &#32;và '''không thể đánh giá''' theo [[Wikipedia:Dự án/Anime và Manga/Giám định|tiêu chuẩn giám định]]}}.</td></tr>
| Thảo luận Wikipedia = <tr>{{