Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Thảo luận:Minh Mạng”

(Đề mục mới: →‎Quan hệ với Xiêm La)
 
Còn bây giờ (ngày 13-3-2009), bài đã được tôi tham khảo cho bổ sung thêm cho khá nhiều thông tin.[[Thành viên:Ti2008|Ti2008]] ([[Thảo luận Thành viên:Ti2008|thảo luận]]) 03:43, ngày 13 tháng 3 năm 2009 (UTC)
 
== Quan hệ với Xiêm La ==
 
Đề nghị xem lại mục quan hệ với Xiêm La, đặc biệt là khoảng thời gian 1827-1828. Trong Quốc triều chính biên toát yếu, các vụ đụng độ được kể lại như sau:
 
Tháng 7, nước Xiêm nghe quân ta đến gần bờ cõi, mới để lại vài trăm lính cùng với em A Nỗ là Ấp Ma Hạt đóng tại thành Vạn Tượng, còn bao nhiêu đem về cả. Ngài nghe tường việc ấy, dụ cho Đoàn Văn Trường lựa 1000 lính tinh tráng ở lại giữ Quy Hợp, Phan Văn Thúy đem đại đội binh tượng về thành Nghệ An nghỉ ngơi. Nguyễn Văn Xuân, Trần Lợi Trinh đem quân đến Trấn Ninh, quân Nam Chưởng nghe bỏ đi rồi ta lựa lính khỏe mạnh 300 ở lại giữ Quy Hợp, Phan Văn Thúy đem đại đội binh tượng về thành Nghệ An nghỉ ngơi.
 
(Năm 1828 qúa dài nên tóm tắt) A Nỗ lại xin "binh triều đánh tiếng cứu viện. Nếu gặp quân Xiêm, tôi xin tự đương". Ming Mạng cho Phan Văn Thúy cùng 3000 quân và 20 voi đến Trấn Ninh đóng, sai biền binh đưa A Nỗ về nước và đưa thư kết hòa với Xiêm cùng các qùa tặng. Phan Văn Thúy sai Nguyễn Trọng Hiệp đưa A Nỗ về bằng đội Thần Sách, còn đại quân trở về.
 
A Nỗ với Xiêm đánh nhau bị thua. Minh Mạng sai Phan Văn Thống sang trách A Nỗ, bắt tạ lỗi với Xiêm, trả khí giới lại cho Xiêm. Phan Văn Thống đến Khung Giang bị Xiêm đánh, cả đội bị giết.
 
Tháng 11, Lê Nguyên Hy qua Xiêm và mang thư hòa về.
 
Theo những sự kiện này thì năm 1827 không có vụ đụng độ nào của Xiêm và VN. Triều đình Minh Mạng vẫn giữ chủ trương hòa hiếu với Xiêm.
12

lần sửa đổi