Khác biệt giữa các bản “Huân chương Kháng chiến”

hình không tồn tại
n (Alphama Tool, General fixes)
(hình không tồn tại)
[[Tập tin:Huân chương Kháng chiến Việt Nam.jpg|nhỏ|phải|150px|Huân chương Kháng chiến hạng ba]]
 
'''Huân chương Kháng chiến''' là một loại [[Huân chương Việt Nam|huân chương]] của Nhà nước [[Việt Nam Dân chủ Cộng hòa]] (nay là Nhà nước [[Việt Nam|Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam]]), đặt ra lần đầu theo Sắc lệnh số 216/SL ngày 20 tháng 8 năm 1948 của [[Chủ tịch nước Việt Nam|Chủ tịch nước]] Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Theo Luật Thi đua - Khen thưởng (ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2003) thì Huân chương Kháng chiến không còn nằm trong thang bậc khen thưởng của Nhà nước Việt Nam.