Khác biệt giữa các bản “Hirakawa Hiroshi”

Trang mới: “{{Infobox football biography |name={{PAGENAME}} |image= |fullname={{PAGENAME}} |birth_date={{birth date and age|1965|1|10}} |birth_place=Kanagawa, Nhật B…”
(Trang mới: “{{Infobox football biography |name={{PAGENAME}} |image= |fullname={{PAGENAME}} |birth_date={{birth date and age|1965|1|10}} |birth_place=Kanagawa, Nhật B…”)
(Không có sự khác biệt)