Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Wikipedia:Đề nghị cho ý kiến”

 
== Các đề nghị hiện hành ==
===Chữ ''thằng''trên wiki===
Hôm nay khi tham gia thảo luận tôi có dùng chữ ''thằng''[http://vi.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Bi%E1%BB%83u_quy%E1%BA%BFt/L%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD_S%C3%A0i_G%C3%B2n_-_Th%C3%A0nh_ph%E1%BB%91_H%E1%BB%93_Ch%C3%AD_Minh] và đã có thành viên cho ý kiến về cách dùng từ đó và tôi thấy rất hợp lí[http://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BA%A3o_lu%E1%BA%ADn_Th%C3%A0nh_vi%C3%AAn:58.187.173.52].Vì vậy tôi xin vi.wiki cho ý kiến về việc dùng từ này.Riêng ý kiến của tôi là từ này không được dùng tại các trang thảo luận nữa.--[[Đặc biệt:Contributions/58.187.173.52|58.187.173.52]] ([[Thảo luận Thành viên:58.187.173.52|thảo luận]]) 10:14, ngày 21 tháng 4 năm 2009 (UTC)
 
== Cho xem điều lệ cấm thành viên ==
Một tên Tmct cấm thành viên vì cho rằng tên "The Phantom of The Opera is HERE" là không hợp lệ. Khi được hỏi "điều lệ nào cấm tên đó?" thì hắn không thèm trả lời, còn bịt mõm luôn. Đây là từ điển bách khoa toàn thư mở Wikipedia? Hình như có một tên độc tài bị thiểu năng tâm thần ở đây? [[Thành viên:MinhTam23|MinhTam23]] ([[Thảo luận Thành viên:MinhTam23|thảo luận]]) 09:28, ngày 14 tháng 4 năm 2008 (UTC)
Người dùng vô danh