Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Wikipedia:Đề nghị cho ý kiến”

 
== Các đề nghị hiện hành ==
===Chữ ''thằng'' trên wiki===
Hôm nay khi tham gia thảo luận tôi có dùng chữ ''thằng''[http://vi.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Bi%E1%BB%83u_quy%E1%BA%BFt/L%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD_S%C3%A0i_G%C3%B2n_-_Th%C3%A0nh_ph%E1%BB%91_H%E1%BB%93_Ch%C3%AD_Minh] và đã có thành viên cho ý kiến về cách dùng từ đó và tôi thấy rất hợp lí[http://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BA%A3o_lu%E1%BA%ADn_Th%C3%A0nh_vi%C3%AAn:58.187.173.52].Vì vậy tôi xin vi.wiki cho ý kiến về việc dùng từ này.Riêng ý kiến của tôi là từ này không được dùng tại các trang thảo luận nữa.--[[Đặc biệt:Contributions/58.187.173.52|58.187.173.52]] ([[Thảo luận Thành viên:58.187.173.52|thảo luận]]) 10:14, ngày 21 tháng 4 năm 2009 (UTC)
 
Người dùng vô danh