Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Tỉ lệ xích”

n
sửa lại định nghĩa
Không có tóm lược sửa đổi
n (sửa lại định nghĩa)
'''Tỉ lệ xích''' của một [[bản đồ]] là [[tỉ số]] giữa một [[khoảng cách]] đo trên bản đồ và khoảng cách ngoài [[thực địa]].
 
Chẳng hạn, nếu 1 cm trên bản đồ ứng với 1 km ngoài thực địa thì bản đồ đó có tỉ lệ 1:100000, vì 1 km = 100000 cm.
 
Kí hiệu của tỉ lệ: 1:M
 
1:M
trongTrong đó số M chỉ khoảng cách thực tế lớn gấp bao nhiêu lần khoảng cách tương ứng đo trên bản đồ.
 
Bản đồ có tỉ lệ lớn thì càng chi tiết và tương ứng với số M nhỏ. Bản đồ tỉ lệ nhỏ kém chi tiết hơn và có số M lớn.
690

lần sửa đổi