Khác biệt giữa các bản “Bài chòi”

Phạm vi nghệ thuật Bài chòi gồm 11 tỉnh, thành phố miền Trung từ [[Quảng Bình]] đến [[Bình Thuận]] (không bao gồm các tỉnh [[Tây nguyên]])<ref>[http://www.thanhnien.com.vn/pages/20140528/de-trinh-bai-choi-la-di-san-van-hoa-phi-vat-the-nhan-loai.aspx Đệ trình Bài chòi là di sản văn hóa phi vật thể nhân loại]</ref> Các tỉnh theo thứ tự từ Bắc xuống Nam là:
 
[[Quảng Bình]], [[Quảng Trị]], [[Thừa Thiên Huế]], [[Đà Nẵng]], [[Quảng Nam]], [[Quảng Ngãi]], [[Bình Định]], [[Phú Yên]], [[Khánh Hòa]], [[Ninh Thuận]], [[Bình Thuận]].
 
== Cách thức trình diễn ==