Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Văn phòng công chứng”

Không có tóm lược sửa đổi
'''Văn phòng công chứng''' tại [[Việt Nam]] là loại hình công chứng mới theo Luật công chứng năm 2006. Trước đây, việc công chứng do [[Nhà nước]], đại diện là các công chức Nhà nước được bổ nhiệm chức danh [[công chứng viên]] thực hiện. Văn phòng công chứng do những người không phải là công chức nhà nước đảm nhiệm chức năng công chứng. Các công chứng viên ở các văn phòng công chứng phải chịu trách nhiệm...
==Cơ cấu tổ chức==hoạt động theo chế độ tự chủ về tài chính
 
==Quyền hạn==
Người dùng vô danh