Khác biệt giữa các bản “Tào Ngụy”

không có tóm lược sửa đổi
n
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
|government_type = Quân chủ
|year_start = 220
|year_end = 4/2/266 DL265
|event_start = [[Tào Phi|Tào Phi chiếm quyền của nhà Hậu Hán]]
|event_end = Nhường ngôi cho [[Nhà Tấn]]
|p1 = Nhà Hán
|s1 = Nhà Tấn
|event1 = Nhà Nguỵ diệt Thục (trên danh nghĩa) bởi [[Tư Mã Chiêu]]
|event1 =
|date_event1 = 263
|event2 =
|date_event2 =
|year_leader3 = 239 - 254
|year_leader4 = 254 - 260
|year_leader5 = 260 - 266265
|title_leader = [[Danh sách vua Trung Quốc|Hoàng đế]]
|legislature =