Mở trình đơn chính

Các thay đổi

n
Liên kết hỏng
 
== Liên kết ngoài ==
* [httphttps://archive.is/20121221135327/victory.mil.ru/war/maps/019.jpg Bản đồ diễn biến chiến sự tại mặt trận Bắc Phi từ tháng 6 năm 1941 đến tháng 10 năm 1942]
 
{{Chiến tranh thế giới thứ hai}}