Khác biệt giữa các bản “Tuần lộc”

n
Sửa bài về sinh vật.
n
n (Sửa bài về sinh vật.)
| status_ref = <ref name="IUCN" />
| status_system = iucn3.1
| image = "'That, O King, is a lie as big as yourself!' exclaimed Sampo." Illustration by Frank Pape from the Diamond Fairy Book 2.jpg
| image = Caribou.jpg
| regnum = [[Động vật|Animalia]]
| phylum = [[Động vật có dây sống|Chordata]]
| fossil_range = [[Pleistocene]] 620,000 BP<ref name="Kurt">{{cite journal|first=Björn |last=Kurtén|title=Pleistocene Mammals of Europe|url=http://books.google.com/books?id=OsPBXSNL8ZkC&pg=PA170|accessdate=6 August 2013|year=1968|publisher=Transaction Publishers|isbn=978-1-4128-4514-4|pages=170–}}
</ref> to present
| subdivision_ranks = [[Phân loài]]
| subdivision = {{collapsible list| bullets = true
| ''R. t. buskensis'' – Russia and neighbouring regions
| ''R. t. caboti''| | –
| ''[[Boreal woodland caribou|R. t. caribou]]'' – Canada and U.S.
| ''[[Porcupine caribou|R. t. granti]]'' – Alaska, Yukon
| ''[[Finnish forest reindeer|R. t. fennicus]]'' – Russia, Finland
| ''[[Barren-ground caribou|R. t. groenlandicus]]'' – [[Nunavut]], NWT, western Greenland
| ''R. tarandus osborni''| | – British Columbia
| ''R. t. pearsoni'' – Russia and neighbouring regions
| ''[[Peary caribou|R. t. pearyi]]'' – [[Baffin Island]], Nunavut, NWT
| ''R. t. phylarchus'' – [[Kamchatka]]/[[Okhotsk]]
| ''[[Svalbard reindeer|R. t. platyrhynchus]]'' – [[Svalbard]] islands of [[Norway]]
| ''[[Mountain reindeer|R. t. tarandus]]'' – Eurasia's Arctic tundra of Eurasia [[Fennoscandia]] peninsula
| ''R. t. terraenovae''| | – [[Newfoundland (island)|Newfoundland]]
| ''R. t. sibiricus'' – [[Siberian]] Tundra
| ''†R. t. dawsoni'' – †[[Queen Charlotte Islands]]
| ''†R. t. eogroenlandicus'' – †eastern [[Greenland]]
Also see [[#Subspecies|text]]
}}
}}
'''Tuần lộc''' (tên khoa học '''''Rangifer tarandus'''''), còn được gọi là ''tuần lộc ở Bắc Mỹ'', thuộc [[họ Hươu nai]] ở vùng [[Bắc Cực|Bắc cực]] và gần Bắc Cực, bao gồm cả hai quần thể cư trú và di cư. Trong khi tổng thể Bắc châu Mỹ phổ biến rộng rãi và rất nhiều,<ref name=IUCN>{{IUCN2008|assessors=Henttonen, H. & Tikhonov, A.|year=2008|id=29742|title=Rangifer tarandus|downloaded=29 April 2010|version=2010.1}}</ref> một số phân loài của nó là rất hiếm và một (hoặc hai, tùy thuộc vào phân loại) đã [[tuyệt chủng]].<ref name=HighArctic>{{chú thích tạp chí|author=Peter Gravlund, Morten Meldgaard, Svante Pääbo, and Peter Arctander|title= Polyphyletic Origin of the Small-Bodied, High-Arctic Subspecies of Tundra Reindeer (''Rangifer tarandus'')|volume= 10|doi=10.1006/mpev.1998.0525|year=1998|journal=Molecular Phylogenetics and Evolution|issue=2|pages=151–9|pmid=9878226}}</ref><ref name=dawsoni>{{chú thích tạp chí|author=S. A. Byun, B. F. Koop, and T. E. Reimchen|title=Evolution of the Dawson caribou (''Rangifer tarandus dawsoni'')|journal= Can. J. Zool.|volume= 80|issue=5|pages= 956–960|year=2002|doi=10.1139/z02-062}}</ref>
1.364.640

lần sửa đổi