Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Trợ giúp:Cước chú”

n
Đã lùi lại sửa đổi của 183.91.24.135 (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của Ngocminh.oss
n (Đã lùi lại sửa đổi của 183.91.24.135 (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của Ngocminh.oss)
Có thể dùng mã '''<code>&lt;ref&gt;</code>''' và ở dưới cùng bài viết '''<code>&lt;references/&gt;</code>''' (hoặc '''<code><nowiki>{{tham khảo}}</nowiki>'''</code>. nếu có nhiều hơn một nguồn chú thích) để thêm chú thích nguồn gốc.
 
=== Cách viết===
Tham khảo
<div>
[http://sushi.tanofoods.com.vn/ http://sushi.tanofoods.com.vn]
{|align="center" style="width:97%; border:2px #a3b1bf solid; background:#f5faff; text-align:left;"
|-
| style="background:#E6F2FF; padding:0.3em; font-size: 0.9em; text-align:center;"|Bạn gõ
| width="40%" style="background:#E6F2FF; padding:0.3em; font-size: 0.9em; text-align:center;"|Kết quả
|-
|
<tt><nowiki>Xin chào <ref>Encyclopædia Britannica, trang 100, ấn bản năm 2001 </ref>, Thế giới <ref>[http://www.w3.org/ Trang chủ w3]</ref></nowiki></tt>.
<br /><br />
<tt><nowiki>
Tham khảo:
 
{{tham khảo}}
 
</nowiki></tt>
|
Xin chào <ref>Encyclopædia Britannica, trang 100, ấn bản năm 2001 </ref>, Thế giới <ref>[http://www.w3.org/ Trang chủ w3]</ref>.
 
Tham khảo:
{{tham khảo}}
|}
</div>
Giải thích thêm:
 
* <code>&lt;ref&gt;</code> hoặc <code>&lt;ref[ name=["''id''"|''id'']]&gt;</code> — dấu " chỉ cần viết khi ''id'' chứa khoảng trắng (<code>[\x09\x0a\x0d\x20]</code>) — xem phần "Nâng cao" bên dưới
* <code>&lt;references/&gt;</code> hoặc <code><nowiki>{{tham khảo}}</nowiki></code>
 
=== <code>&lt;ref&gt;</code> ===