Khác biệt giữa các bản “Nhân hệ điều hành”

lỗi chính tả
n (Alphama Tool, General fixes)
(lỗi chính tả)
Trong khi được biết đến với cái tên phổ biến ''nhân hệ điều hành'', những cách gọi mới mẻ cho bộ phần tương tự của hệ thống máy tính được biết đến như '''''hạt nhân - nucleus''''' hay là '''''lõi - core''''',<ref name="Wulf74">Wulf 74 pp.337-345</ref><ref name="Deitel82">Deitel 82, p.65-66 cap. 3.9</ref><ref name="kernelnames">Lorin 81 pp.161-186, Schroeder 77, Shaw 75 pp.245-267</ref><ref name="Hansen70">Brinch Hansen 70 pp.238-241</ref> (Chú ý rằng, bất cứ khi nào từ ''core'' cũng được sử dụng có liên quan tới bộ nhớ chính của hệ thống máy tính, bởi vì các máy tính ra đời trước sử dụng một dạng của bộ nhớ được gọi là [[core memory]]), và được hình thành một cách sáng tạo như những vùng chỉ chứa những yếu tố cần thiết, cốt lõi của một hệ điều hành.
 
Trong hầu hết các trường hợp, [[boot loader]] bắt đầu thực thi nhân hệ điều hành trong [[supervisor mode]],<ref name="supervisor">The highest privilege level has various names throughout different architectures, such as supervisor mode, kernel mode, CPL0, DPL0, Ring 0, etc. See [[Ring (computer security)]] for more information.</ref> Nhân hệ điều hành sau đó được nạp phần đầu của nó và thi thànhhành tiến trình đầu tiên. Sau khi khởi động hoàn tất, nhân hệ điều hành không được thực thi ngay lập tức, nó chỉ nằm trong lời trả lời cho sự kiện bên ngoài(''Ví dụ:'', thông qua [[hàm hệ thống]],các ứng dụng sẽ yêu cầu dịch vụ từ nhân hệ điều hành, hoặc thông qua [[ngắt]] được sử dụng bởi phần cứng để thông báo cho nhân hệ điều hành về các sự kiện xảy ra). Ngoài ra, nhân hệ điều hành còn đặc biệt cung cấp một vòng lặp được thực thi bất cứ lúc nào mà không có tiến trình nào được thực thi; nó thường được gọi là ''tiến trình nhàn rỗi''.
 
== Chú thích ==
Người dùng vô danh