Khác biệt giữa các bản “Sergey Vadimovich Stepashin”

n
Liên kết hỏng
n (Liên kết hỏng)
{{commonscat|Sergei Vadimovich Stepashin}}
*[http://www.ach.gov.ru/eng/about/chairman.php Tiểu sử chính thức]
*[http://web.archive.org/web/20070814204327/http://www.anticompromat.ru/stepashin/stepashbio.html Một tiểu sử chính thức của Stepashin bởi V. Pribylovsky (bằng tiếng Nga)]
*[http://www.VisaVisWorld.com/archive/56 Sergei Stepashin] tại talkshow ở [[Armen Oganesyan]] "[[Vis-a-Vis with the World]]" (tiếng Anh)
*[http://www.vizavi-s-mirom.ru/archive/38 Sergei Stepashin tại talkshow ở Armen Oganesyan "Vis-a-Vis with the World"] (tiếng Nga)