Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Sơn Tây (định hướng)”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
'''Sơn Tây''' trong [[tiếng Việt]] có thể là:
*Tỉnh [[Sơn Tây (tỉnh Việt Nam)|Sơn Tây]] ([[nhà Nguyễn]]) hay thừa tuyên (tức là trấn) Sơn Tây dưới triều [[nhà Hậu Lê]], thủ phủ là [[thành cổ Sơn Tây|thành Sơn Tây]] thuộc thị xã Sơn Tây, Hà Nội ngày nay.
*Tỉnh '''[[Sơn Tây (Trung Quốc)|Sơn Tây]]''' thuộc [[Trung Quốc]].
*Thị xã '''[[Sơn Tây, Hà TâyNội|Sơn Tây]]''', [[Hà Nội]], [[Việt Nam]].
*Huyện '''[[Sơn Tây, Quảng Ngãi|Sơn Tây]]''', tỉnh [[Quảng Ngãi]], [[Việt Nam]].
*Tỉnh '''[[Sơn Tây, Trung Quốc|Sơn Tây]]''', [[Trung Quốc]].
*Xã '''[[Sơn Tây, Hương Sơn|Sơn Tây]]''', huyện [[Hương Sơn, Hà Tĩnh|Hương Sơn]], tỉnh [[Hà Tĩnh]].
*Phố '''Sơn Tây''', thành phố [[Hà Nội]], Việt Nam.
1.484

lần sửa đổi