Khác biệt giữa các bản “Thế giới phương Đông”

không có tóm lược sửa đổi
(Sửa đổi nhỏ)
[[File:Eastern World.PNG|nhỏ|350px|Thế giới phương Đông]]
{{unreferenced}}
{{cần biên tập}}
'''Thế giới phương Đông''' bao gồm các nền văn minh, các phong tục tập quán, văn hóa, tín ngưỡng của những người chỉ chung [[châu Á]]. Chủ yếu các nền văn minh [[Trung Hoa]] cổ, [[Ấn Độ]] cổ, [[Ba Tư]] cổ..