Khác biệt giữa các bản “Ủy ban Chính trị Pháp luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc”

không có tóm lược sửa đổi
(Trang mới: “{{Infobox Government agency |agency_name = Ủy ban Chính trị Pháp luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc |nativename_a = 中共中央政法…”)
 
Tất cả Đảng ủy các cấp [[Thành phố trực thuộc trung ương (Trung Quốc)|Thành phố Trung ương]] ,[[Tỉnh (Trung Quốc)|Tỉnh]] ,[[Khu tự trị Trung Quốc|Khu Tự trị]] ,Thành phố đều lập cơ quan Chính Pháp tương ứng .
 
Đứng đầu Ủy ban là Bí thư Ủy ban thường là 1 [[Ban Thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc|Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị]] ,Bí thư hiện tại là [[Mạnh Kiến Trụ]]
 
==Lịch sử==
==Thành viên hiện tại==
;Bí thư
*[[Mạnh Kiến Trụ]] (kiêm Chủ nhiệm [[Ủy ban Trị lý Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc|Ủy ban Trị lý Trung ương]] )
*[[Mạnh Kiến Trụ]]
;Phó Bí thư
*[[Quách Thanh Côn]] (Bộ trưởng Bộ Công An kiêm Ủy viên Quốc vụ ,Bí thư Đảng Ủy)
;Ủy viên
#Chu Cường (Viện trưởng Pháp Viện Tối cao Nhân dân )
*Chu Cường
*#Tào Kiến Minh (Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao)
#Uông Vĩnh Thanh (Phó Tổng Thư ký Quốc vụ viện ,Thành viên cơ quan Tổ chức Đảng )
*Uông Vĩnh Thanh
#''Tổng Cảnh giám'' Cảnh Huệ Xuơng (Bộ trưởng Bộ An toàn Quốc gia)
*Ngô Ái Anh
#Ngô Ái Anh (Bộ trưởng Bộ Tư pháp)
*Đỗ Kim Tài
#''Thượng tướng'' Đỗ Kim Tài (Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân Giải phóng Nhân dân ,Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Quân ủy Trung ương )
*Vương Kiến Bình
#''Thượng tướng Vũ cảnh'' Vương Kiến Bình (Tư lệnh [[Lực lượng Cảnh sát Vũ trang Nhân dân Trung Quốc|Vũ cảnh]] )
*Trần Huấn Thu
#Trần Huấn Thu (Chủ nhiệm Văn phòng kiêm Phó Bí thư Ủy ban Trị lý Trung ương )
;Tổng Thư ký
*Uông Vĩnh Thanh
;Phó Tổng Thư ký
*Trần Huấn Thu
*Vương Kỳ Giang (Ủy viên Ủy ban Thường vụ Nhân Đại ,Ủy viên Ủy ban Tư pháp Nhân Đại )
*Vương Kỳ Giang
*Khương Vĩ (Phụ trách Văn phòng Tiểu ban lãnh đạo cải cách thể chế Tư pháp Trung ương)
*Khương Vĩ
==Lãnh đạo các thời kỳ==
===Tiểu ban Chính Pháp Trung ương===